Jest to symbol zastępczy subdomeny poradnik.expressit.pl